SLUŽBY

Pro naše obchodní partnery zajišťujeme a poskytujeme nadstandardní a detailně propracovaný systém logistických služeb/systému, typu JUST-IN-TIME, KANBAN SERVIS a „Služeb ušitých přímo na míru konkrétnímu zákazníku“, zahrnující např. KANBAN – Montážní příslušenství, KANBAN – Balíčky dle kusovníku, KANBAN – Přímo na určené pracoviště atd.

CO JE KANBAN JUST-IN-TIMEKANBAN SERVIS?

V sedmdesátých letech minulého století několik japonských firem v čele s Toyota Motor Corporation vypracovalo úplně odlišný přístup k řízení zásob, čerpajíce ze zkušeností řízení zásob Amerických obchodních řetězců. Základním rysem jednoho z těchto přístupů, který se nazývá JUST-IN-TIME = JIT („právě včas“), je výrazné snížení zásob v celém výrobním/obchodním systému.

1. KANBAN SERVIS – Systém jeden box
Regál s boxy nainstalovaný u zákazníka. Dovoz zboží k zákazníkovi v originálním balení výrobce. Na místě se doplní zásoba do boxů. Doporučujeme na pracoviště nebo skladu, kde není pravidelná sériová výroba, ale zaměření zákazníka je na určitou výrobní oblast. Z tohoto důvodu je zajištěn dostatek základního spojovacího materiálu, který se na jednotlivých výrobcích opakuje.

2. KANBAN SERVIS – Systém dva boxy
Regál s boxy nainstalovaný u zákazníka. Pro stejný druh vždy dva boxy za sebou s pohotovostní zásobou. Je-li spotřebován materiál v předním boxu, pracovník tento box vyjme a ze zadní pozice a přesune na pozici přední. S prázdným boxem provede opak. V dohodnutých časových intervalech, které si určí zákazník, dodavatel pravidelně doplňuje prázdné boxy dle systému 1. Doporučujeme na pracoviště se sériovou výrobou při dvousměnném provozu. Systém eliminuje výpadek výroby z důvodu nedostatku spojovacího materiálu.

3. KANBAN KANBAN – Systém tří boxů
Regál s boxy nainstalovaný u zákazníka. Pro stejný druh vždy tři boxy. Dva boxy jsou umístěny přímo na pracovišti stejným způsobem jako u systému dvou boxů. Třetí box je vždy v plném stavu ve skladu dodavatele pro případ okamžité výměny za prázdný u zákazníka. Doporučujeme na pracoviště s intenzivní sériovou výrobou při dvousměnném i nepřetržitém provozu výroby. Systém zaručuje pravidelný a nepřetržitý přísun montážního spojovacího materiálu a současně je schopen pokrýt nárust výroby a její výkyvy dle konkrétní výrobní situace ze skladu dodavatele.

4. KANBAN SERVIS – Systém, přímo na určené pracoviště
Na jednotlivých montážních pracovištích jsou umístěny boxy dle konkrétní potřeby každého jednotlivého pracoviště. Spojovací materiál je doplňován přímo ze zásob zákazníka anebo na základě požadavku přímo servisní organizací na jednotlivé pracoviště. Tento systém se osvědčil současně s kombinací „Systém jeden box“, z jehož pohotovostních zásob jsou jednotlivé pracoviště průběžně doplňovány. Doporučujeme na pracoviště s kusovou, případně drobnou sériovou výrobou, kde každý pracovník má určené montážní místo. Tento systém je možné využít i v různých servisních organizacích poskytujících servis a údržbu různého strojního zařízení, případně jeho repase na domovském pracovišti.

5. KANBAN SERVIS – Systém montážní příslušenství
Připravíme a dodáme Vám celé sady / balíky se spojovacím materiálem a dalšími drobnými díly (specifikovanými dle dohody), pro montáž, případně pro kompletaci Vašich výrobků, přímo na místě, tj. na jednotlivých výrobních a montážních provozech. Balení zboží se určuje a řídí plně a dle požadavku zákazníka. Je tedy možné použití různého obalového materiálu, pro přípravu a vychystání sad / balíků, jako je kartonová krabice, zavaření do folie, polyetylenové sáčky se „zipem“ i bez, s potiskem a bez potisku, blistry, plastové boxy, bedny apod.

6. KANBAN SERVIS – Systém balíčky dle kusovníku
Tento systém v některých funkčních částech „kopíruje“ systém dle bodu 5. Rozdíl je v individuelní přesné realizaci tvorby „příbalové sady“ dle kusovníku pro jednotlivý výrobek. Tato příbalová sada je vkládána při konečné výrobní fázi, tj.balení a expedice výrobků, do obalu k samotnému výrobku. Tento materiál následně slouží ke konečnému sestavení finálního výrobku na místě určení, tzn. u konečného uživatele.

schema

VÝHODY SERVISNÍCH SYSTÉMŮ KANBAN-JIT A KANBAN SERVIS

 • rychlá reakce na požadavky zákazníka
 • zboží je v požadovaném množství skladováno v určených prostorách odběratele a jemu trvale volně přístupné
 • zboží má zákazník k dispozici ve skladu dodavatele v dostatečném množství a je mu expedováno v expresních časových lhůtách
 • zboží má zákazník okamžitě k dispozici v dostatečném množství po 24 hodin a 7 dní v týdnu
 • zákazníkovi je fakturováno jen skutečně spotřebované množství
 • fakturace probíhá s dohodnutým časovým odstupem
 • zákazník nemusí detailně sledovat tok skladových zásob a zasílat několik objednávek měsíčně = menší počet příjmu zboží
 • není nutno sledovat termínové objednávky
 • snížení nákladů na platební operace a evidenční zpracování daňových dokladů
 • snížení a značná redukce možnosti chybovosti použitím nevhodného materiálu při montáži
 • značné snížení finančního toku zákazníka na pořízení materiálu z důvodu trvalého snížení skladových zásob zákazníka
 • celkové zjednodušení a racionalizace logistiky zákazníka pro dané komodity
 • garance preferenčních cen po celou dobu trvání kontraktu
 • kontrola dodacích listů je značně zjednodušena