OBCHOD

Naši obchodní zástupci jsou pravidelně informováni o poznatcích a novinkách v používání spojovacích prvků. Dále také o nejnovějších trendech v segmentu samotného spojování a výroby spojovacích součástí. Tyto informace jsou přenášeny k obchodním partnerům kde plní úlohu poskytovatele přidané hodnoty k samotným materiálovým dodávkám.

Vzhledem k tomu, že naše společnost je řízena trhem, považujeme včasné sdělování informací zákazníkům a obchodním partnerům za prioritní. Moderní firemní informační technologie poskytuje, obchodníkům aktuální a přesné technické informace. Pravidelně jsou zaznamenávány i informace obchodních partnerů s praktickými zkušenostmi s dodávanými výrobky, které jsou dále přenášeny k výrobci. Obchodní zástupci naší společnosti mají specifické vlastnosti, které je předurčují k vysoké profesionalitě a to jak v obchodní tak technické úrovni, což je klíčem k našemu společnému úspěchu.

Důraz je kladen také na vytvoření dlouhodobých obchodních vztahů. Umění demonstrovat řešení, splnit a překonat očekávání zákazníka. Ochota rozpoznat řešení a poskytnout tak přidanou hodnotu zákazníkovi.

Přímé kontakty obchodní oddělení

tel: +420 465 520 555
e-mail: info@kanbanservis.cz